Kary dla influencerów

W ostatnim czasie można zauważyć bardzo szybki rozwój jednego z trendów marketingu jakim jest influencer marketing. Influencer marketing to współpraca osoby wpływowej (influencera lub influencerki) z firmą reprezentującą daną markę, polegająca na wspólnym prowadzeniu kampanii marketingowej. Influencer wykorzystuje swój zasięg w social mediach, aby zwiększyć świadomość promowanej marki lub produktu wśród swoich odbiorców, którzy zarazem są grupą docelową sponsora kampanii. Wielu użytkowników Instagrama…

Zgłoszenie influencera do UOKiK

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy gwałtowny wzrost popularności twórców internetowych zwanych potocznie influencerami. Niektórzy influencerzy mają społeczności liczone w setkach tysięcy, a nawet milionach osób. Prowadzone przez nich kanały na m.in. YouTube, Instagramie, czy Tik Tok-u zyskują więc siłą rzeczy na znaczeniu jako środki przekazu, ale też platformy reklamowe. Powszechnie wiadomo, że firmy oferują influencerom różnego rodzaju wynagrodzenie za reklamowanie i polecanie ich produktów odbiorcom. Należy przy tym…

Współprace i oznaczanie reklam – rekomendacje UOKiK 2023

Influencer to obecnie powszechny zawód. W dobie Internetu trudno nie natknąć się na treści publikowane przez influencerów. Warto wiedzieć, że influencerzy mają obowiązek oznaczania reklamowanych treści. W jaki sposób oznaczyć reklamę, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje prawne? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował dla influencerów rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych. Co jest w nich najistotniejszego? Sprawdź również: kary dla influencerów Sprawdź jak wdrożyć…

normy ISO

Handel danymi osobowymi

Robiąc zakupy za pośrednictwem Internetu lub zawierając umowy na różnego rodzaju usługi klienci pytani są o wyrażenie zgody na przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących promocji własnych produktów i usług oraz w niektórych sytuacjach, produktów i usług oferowanych przez podmioty trzecie. Każdy kontakt do potencjalnego klienta jest towarem, który można sprzedać. Czy można sprzedać dane osobowe? Czy handel bazami danych jest legalny? Na czym polega sprzedaż danych…

Dane osobowe w CV – aktualizacja 2023r.

Większość przedsiębiorców, częściej lub rzadziej, mierzy się z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników. Proces rekrutacji, w pierwszej fazie, przebiega z reguły w oparciu o dokument CV. W treści dokumentu CV kandydat na pracownika musi zamieścić pewne informacje o sobie, które to informacje stanowią jego dane osobowe. W związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej również: RODO), jak również przepisów Kodeksu Pracy zakres danych możliwych do ujawnienia…

Prawo do wizerunku – co to jest? Wizerunek osoby fizycznej

Już na wstępie warto wskazać, że termin  „wizerunek” może być mylnie utożsamiany z tym co najbardziej charakterystyczne, czyli z twarzą. To określenie rozciąga się jednak na całą postać danej osoby. Mamy prawo do ochrony swojego wizerunku. Kiedy nasz wizerunek może być udostępniony a kiedy nie? Sprawdź również: kary RODO w Polsce Co do zasady konieczna jest zgoda Co do zasady na wykorzystanie naszego wizerunku dany podmiot powinien uzyskać naszą zgodę.…

Co grozi za wykorzystanie wizerunku bez zgody?

Wizerunek to dobro osobiste podlegające ochronie prawnej. Posłużenie się wizerunkiem osoby, która nie wyraziła na to zgody jest naruszeniem prawa i może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku powinna być udzielona w sposób wyraźny, po wcześniejszym wyjaśnieniu w jakim czasie, miejscu i formie jej wizerunek będzie rozpowszechniany. Sprawdź również: kary RODO w Polsce Co to jest rozpowszechnianie wizerunku? Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim…

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w 2023 roku

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej również: RODO) w istotny sposób wpłynęły na możliwość przetwarzania danych osobowych osób fizycznych oraz prawa i obowiązki z tym związane. Nie ulega wątpliwości, że żeby do przetwarzania danych osobowych w ogóle doszło, w większości wypadków, niezbędnym jest uprzednie uzyskanie zgody osoby, której dane mają być przetwarzana na dokonanie takich czynności. Zgodnie z art. 4 pkt. 11) Rozporządzenia RODO zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza…

Zastrzeżenie numeru PESEL

PESEL to bez wątpienia najważniejszy identyfikator osoby fizycznej. Jego wyciek może nieść za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla osoby, której dane zostały naruszone. Przykładowo osoba trzecia mogłaby posłużyć się danymi osoby, której dotyczy naruszenie i zaciągnąć na jej dane kredyt lub pożyczkę. Co zrobić, gdy wycieknie PESEL? Czy warto zastrzec PESEL? Co daje zastrzeżenie numeru PESEL? Jak zastrzec PESEL za darmo? Sprawdź również: kary RODO w Polsce Co daje…