WSA: Wynagrodzenie nauczycieli jest informacją publiczną

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej często pozostaje w sporze z zagadnieniami ochrony danych osobowych. Niejednokrotnie trudno jest ocenić, czy dana informacja podlega wymogom dostępu do informacji publicznej, czy jednak jej udostępnienie stanowić będzie naruszenie RODO. Tym samym duże znaczenie posiada wykładnia prowadzona przez Sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 7 marca wydał wyrok wskazujący, że dane dotyczące wynagrodzenia nauczyciela są informacją publiczną. Co oznacza, że mogą być…

Google Analytics, a przepisy RODO

Google Analytics jest bardzo popularnym rozwiązaniem, wykorzystywanym na wielu stronach internetowych w celu zbierania danych o ruchu i tworzenia raportów pozwalających na dostosowanie zasięgu strony. Narzędzie to jest wykorzystywane na bardzo dużą skalę, przez co jest zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem w tym obszarze. Jednak stosowanie tego narzędzia wiąże się ze zbieraniem informacji o użytkownikach strony internetowej, co powodować może konkretne obowiązki prawne, w tym te wynikające z RODO. Oczywistym jest tutaj wymóg…

PUODO w sprawie korzystania z podmiotów przetwarzających. Nie wystarcza wieloletnia współpraca.

PUODO zwraca uwagę, że w przypadku powierzenia danych nie wystarcza współpracować z podmiotem wiele lat. W Polsce konsekwencje dotknęły już pierwsze firmy. Zagadnienie przekazania danych osobowych do drugiego podmiotu jest czymś, co często pojawia się w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw.  W przypadku jednego z takich stosunków – powierzenia danych, RODO wymaga zawarcia umowy lub równorzędnego dokumentu. Elementy takiej umowy wskazane są przede wszystkim w ust. 3 art. 28…

Kary dla influencerów

W ostatnim czasie można zauważyć bardzo szybki rozwój jednego z trendów marketingu jakim jest influencer marketing. Influencer marketing to współpraca osoby wpływowej (influencera lub influencerki) z firmą reprezentującą daną markę, polegająca na wspólnym prowadzeniu kampanii marketingowej. Influencer wykorzystuje swój zasięg w social mediach, aby zwiększyć świadomość promowanej marki lub produktu wśród swoich odbiorców, którzy zarazem są grupą docelową sponsora kampanii. Wielu użytkowników Instagrama…

Zgłoszenie influencera do UOKiK

Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy gwałtowny wzrost popularności twórców internetowych zwanych potocznie influencerami. Niektórzy influencerzy mają społeczności liczone w setkach tysięcy, a nawet milionach osób. Prowadzone przez nich kanały na m.in. YouTube, Instagramie, czy Tik Tok-u zyskują więc siłą rzeczy na znaczeniu jako środki przekazu, ale też platformy reklamowe. Powszechnie wiadomo, że firmy oferują influencerom różnego rodzaju wynagrodzenie za reklamowanie i polecanie ich produktów odbiorcom. Należy przy tym…

Współprace i oznaczanie reklam – rekomendacje UOKiK 2023

Influencer to obecnie powszechny zawód. W dobie Internetu trudno nie natknąć się na treści publikowane przez influencerów. Warto wiedzieć, że influencerzy mają obowiązek oznaczania reklamowanych treści. W jaki sposób oznaczyć reklamę, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje prawne? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował dla influencerów rekomendacje dotyczące oznaczania treści reklamowych w mediach społecznościowych. Co jest w nich najistotniejszego? Sprawdź również: kary dla influencerów Sprawdź jak wdrożyć…

Handel danymi osobowymi

Robiąc zakupy za pośrednictwem Internetu lub zawierając umowy na różnego rodzaju usługi klienci pytani są o wyrażenie zgody na przetwarzanie oraz udostępnienie danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących promocji własnych produktów i usług oraz w niektórych sytuacjach, produktów i usług oferowanych przez podmioty trzecie. Każdy kontakt do potencjalnego klienta jest towarem, który można sprzedać. Czy można sprzedać dane osobowe? Czy handel bazami danych jest legalny? Na czym polega sprzedaż danych…

Dane osobowe w CV – aktualizacja 2023r.

Większość przedsiębiorców, częściej lub rzadziej, mierzy się z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników. Proces rekrutacji, w pierwszej fazie, przebiega z reguły w oparciu o dokument CV. W treści dokumentu CV kandydat na pracownika musi zamieścić pewne informacje o sobie, które to informacje stanowią jego dane osobowe. W związku z obowiązywaniem przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej również: RODO), jak również przepisów Kodeksu Pracy zakres danych możliwych do ujawnienia…

Prawo do wizerunku – co to jest? Wizerunek osoby fizycznej

Już na wstępie warto wskazać, że termin  „wizerunek” może być mylnie utożsamiany z tym co najbardziej charakterystyczne, czyli z twarzą. To określenie rozciąga się jednak na całą postać danej osoby. Mamy prawo do ochrony swojego wizerunku. Kiedy nasz wizerunek może być udostępniony a kiedy nie? Sprawdź również: kary RODO w Polsce Co do zasady konieczna jest zgoda Co do zasady na wykorzystanie naszego wizerunku dany podmiot powinien uzyskać naszą zgodę.…

Co grozi za wykorzystanie wizerunku bez zgody?

Wizerunek to dobro osobiste podlegające ochronie prawnej. Posłużenie się wizerunkiem osoby, która nie wyraziła na to zgody jest naruszeniem prawa i może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku powinna być udzielona w sposób wyraźny, po wcześniejszym wyjaśnieniu w jakim czasie, miejscu i formie jej wizerunek będzie rozpowszechniany. Sprawdź również: kary RODO w Polsce Co to jest rozpowszechnianie wizerunku? Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim…