WSA: Wynagrodzenie nauczycieli jest informacją publiczną

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej często pozostaje w sporze z zagadnieniami ochrony danych osobowych. Niejednokrotnie trudno jest ocenić, czy dana informacja podlega wymogom dostępu do informacji publicznej, czy jednak jej udostępnienie stanowić będzie naruszenie RODO. Tym samym duże znaczenie posiada wykładnia prowadzona przez Sądy. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 7 marca wydał wyrok wskazujący, że dane dotyczące wynagrodzenia nauczyciela są informacją publiczną. Co oznacza, że mogą być…

Google Analytics, a przepisy RODO

Google Analytics jest bardzo popularnym rozwiązaniem, wykorzystywanym na wielu stronach internetowych w celu zbierania danych o ruchu i tworzenia raportów pozwalających na dostosowanie zasięgu strony. Narzędzie to jest wykorzystywane na bardzo dużą skalę, przez co jest zdecydowanie najpopularniejszym rozwiązaniem w tym obszarze. Jednak stosowanie tego narzędzia wiąże się ze zbieraniem informacji o użytkownikach strony internetowej, co powodować może konkretne obowiązki prawne, w tym te wynikające z RODO. Oczywistym jest tutaj wymóg…