Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z RODO?

Jednym z podstawowych zagadnień stale nurtujących przedsiębiorców jest to, czy projektowane przez nich rozwiązania biznesowe są dopuszczalne na gruncie prawa ochrony danych osobowych? Czy dane klientów, które mają już zgromadzone w swoich bazach mogą wykorzystywać w dowolny sposób? Trzyletni okres obowiązywania ogólnego rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych („RODO”) spowodował znaczny wzrost zainteresowania społecznego i medialnego tematyką ochrony danych osobowych. Jednak w praktyce wciąż funkcjonuje…

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG – co zmieniają nowe standardowe klauzule umowne?

Już 27 czerwca 2021 zaczną obowiązywać nowe wzory standardowych klauzul umownych – jednego z narzędzi prawnych umożliwiających przekazywanie danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Co zmieni to w praktyce polskich przedsiębiorców i czy oznacza konieczność zmian w dotychczasowej dokumentacji? Zgodnie z przepisami art. 44-49 RODO transfer danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego wymaga uregulowania za pomocą jednego z narzędzi…

RODO na 2021: Czym jest retencja danych?

Retencja danych osobowych w firmie – na czym polega? jak często musi być przeprowadzana? Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami nt. retencji danych. Artykuł 5 ustęp 1 litera e RODO nakłada na każdego przedsiębiorcę obowiązek przechowy-wania danych osobowych przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. Dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań…

Rodo w branży kosmetycznej

Ochrona danych w 2021 roku – o czym powinna pamiętać branża kosmetyczna?

Skończył się pandemiczny, 2020 rok. Przyniósł on szereg zmian w różnych dziedzinach życia społecznego. Tym razem w RK RODO skupiliśmy się na branży kosmetycznej! O czym w szczególności powinni oni pamiętać w 2021 roku?  Na co zwrócić uwagę kontynuując #pracazdalna? Zapraszamy do lektury artykułu dr Jan Prasałek dla wiadomoscikosmetyczne.pl!   W Polsce podmioty z branży kosmetycznej nie były jeszcze ukarane za naruszenia związane z ochroną danych osobowych. W Europie organy nadzorcze…

Szkolenie RODO

Szkolenie z Rzeczpospolitą!

W środę 27 stycznia zapraszamy na kolejne spotkanie z ekspertami RK RODO i RK Legal ! Wraz z Rzeczpospolita Konferencje przyjrzymy się kwestii ochrony danych w czasie pandemii! Weźmiemy na warsztat m.in.: ➡️ Pracę zdalną i związane z nią zagrożenia ➡️ Tarczę Prywatności UE-USA ➡️ Szczególne uwarunkowania ochrony danych w pandemii ➡️ Rolę działów IT w ochronie danych Serdecznie zapraszają: Dorota Echaust-Przybytniak, dr Jan Prasałek, Rafał Wyziński…