Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG – co zmieniają nowe standardowe klauzule umowne?

Już 27 czerwca 2021 zaczną obowiązywać nowe wzory standardowych klauzul umownych – jednego z narzędzi prawnych umożliwiających przekazywanie danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Co zmieni to w praktyce polskich przedsiębiorców i czy oznacza konieczność zmian w dotychczasowej dokumentacji? Zgodnie z przepisami art. 44-49 RODO transfer danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego wymaga uregulowania za pomocą jednego z narzędzi…