Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z RODO?

Jednym z podstawowych zagadnień stale nurtujących przedsiębiorców jest to, czy projektowane przez nich rozwiązania biznesowe są dopuszczalne na gruncie prawa ochrony danych osobowych? Czy dane klientów, które mają już zgromadzone w swoich bazach mogą wykorzystywać w dowolny sposób? Trzyletni okres obowiązywania ogólnego rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych („RODO”) spowodował znaczny wzrost zainteresowania społecznego i medialnego tematyką ochrony danych osobowych. Jednak w praktyce wciąż funkcjonuje…