Survey

Welcome to your Survey 1. Did you carry out an audit of the existing personal data security measures before 25 May 2018? Yes No I don’t know 2. Have you conducted an analysis of the need to appoint a Data Protection Officer in your company? Yes No I don’t know 3. Do you have documented…

Ankieta

Witamy na naszej Ankieta 1. Czy przed 25 maja 2018 r. przeprowadziłeś audyt istniejących zabezpieczeń dot. danych osobowych? Tak Nie Nie wiem 2. Czy przeprowadziłeś analizę konieczności powołania inspektora ochrony danych osobowych w Twojej firmie? Tak Nie Nie wiem 3. Czy posiadasz udokumentowane zasady przetwarzania danych osobowych, aby móc wywiązać się z zachowania zasady rozliczalności?…