adv. PhD Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director

M: +48 734 219 908  |  T: +48 22 165 44 15  |  E: [email protected]

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. Ekspertyzę zawodową zdobywała m.in. jako pracownik organu ochrony danych osobowych oraz sektora bankowego. Od wielu lat sprawuje funkcje związane z zarządzaniem i ochroną danych w instytucjach finansowych, firmach produkcyjnych i innych podmiotach.

W RK RODO dopowiada za obsługę prawną spółek i przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa informacji chronionych. Doradza klientom m.in. przy opracowaniu regulacji wewnętrznych oraz w ramach bieżącej obsługi prawnej, opiniując i przygotowując umowy i dokumentację dotyczącą informacji chronionych, w tym danych osobowych. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie wdrożenia RODO w instytucjach finansowych oraz w postępowaniach administracyjnych, opracowania regulacji wewnętrznych i dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty praktyczne z tematyki ochrony danych osobowych. Specjalizuje się w pełnieniu obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych w spółkach. Przeprowadza audyty zgodności z RODO. Przygotowuje dokumenty w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz na etapie postępowania sądowego.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, brała udział w licznych szkoleniach i seminariach dotyczących ochrony danych osobowych. Jest doktorantką Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie bankowym. Dorota jest również członkiem Grupy Roboczej ds. RODO przy Związku Banków Polskich, której celem jest wypracowanie stanowisk dla sektora bankowego oraz wyjaśnianie problematycznych kwestii dotyczących ochrony danych osobowych zgłaszanych przez instytucje finansowe.