Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut suscipit ipsum ac mi luctus finibus. Nunc sit amet diam diam. Donec euismod justo nisi, quis fermentum sem egestas a. Cras et pharetra enim. Mauris lacinia leo non sapien dignissim.

Szkolenie zindywidualizowane i dopasowane do profilu działalności firmy dla wszystkich lub wybranych pracowników.

Wskazanie zasad odpowiedzialności pracowników i sprecyzowanie ich praw i obowiązków wobec pracodawcy

Test wiedzy dla pracowników z udokumentowanymi wynikami

Szkolenie w zakresie instrukcji przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych

Dostęp do najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych

Pozostawienie pełnego zestawu materiałów szkoleniowych

Security Update - cykliczne audyty w organizacji oraz u partnerów biznesowych, którym firma powierza dane.

Trzystopniowy audyt RK RODO obejmuje:

  • Audyt zabezpieczeń istniejącego w firmie systemu przechowywania danych osobowych oraz realizowania wymogów wynikających z RODO i ustaw krajowych
  • Audyt środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia danych osobowych
  • Wydanie zaleceń dotyczących organizacyjnych, fizycznych i technicznych sposobów i systemów ochrony danych osobowych

Przeprowadzanie w imieniu klienta okresowych audytów i kontroli u podmiotów, którym powierzono dane osobowe u partnerów biznesowych.

Zgodnie z RODO, podmiot powierzający innemu podmiotowi dane odpowiada (w tym majątkowo) za właściwy dobór podwykonawcy oraz za przestrzeganie przez niego przepisów prawa.

W związku z tym oferujemy przeprowadzenie profesjonalnego audytu prawnego, organizacyjnego i teleinformatycznego u takiego podwykonawcy, zakończonego wydaniem protokołu z audytu i zaleceń pokontrolnych.

Daje to naszemu klientowi pewność, że wybrał właściwych podwykonawców, którzy przestrzegają prawa i umowy powierzenia. Minimalizuje to również ryzyko nałożenia na naszego klienta kar administracyjnych czy odpowiedzialności odszkodowawczej, wynikających z niewłaściwego wyboru podwykonawcy lub naruszeń przepisów dokonanych przez niego.

Sprawdź naszą ofertę