Podnoszenie świadomości kluczem do pożądanego poziomu bezpieczeństwa

We współczesnym cyfrowym świecie ochrona danych osobowych stała się priorytetem dla podmiotów gospodarczych na całym świecie. Wraz z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), zaostrzono wymogi dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce, ale i na terenie całej Unii Europejskiej. Sprostanie ewoluującej technologii i związanych z tym zagrożeniami dla bezpieczeństwa danych osobowych nierozerwalnie związane jest z systematycznymi szkoleniami i budowaniem świadomości personelu przetwarzającego dane osobowe.