Organy nadzorcze RODO upoważnione do usuwania danych bez prośby osób, których dane dotyczą

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w odpowiedzi na wniosek węgierskiego sądu, wydał wyrok umożliwiający organom nadzorczym nakazywanie usuwania danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem, nawet bez prośby osoby, której dane dotyczą. Decyzja ta zapadła w kontekście sprawy dotyczącej nielegalnego przetwarzania danych osobowych przez urząd miasta Újpest podczas pandemii COVID-19. To znaczące orzeczenie podkreśla rolę organów nadzorczych w aktywnej ochronie praw jednostek.