RODO, a kościoły i związki wyznaniowe

Według ogólnej reguły, potwierdzonej w ramach orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, przepisy o ochronie danych osobowych dotyczą również funkcjonowania kościołów i związków wyznaniowych. TSUE podkreślił to w znanej sprawie Lindqvist, wskazując, że wyłączenia odnoszące się do starej dyrektywy 95/46 nie dotyczą już instytucji tego rodzaju[1]. Specyficzne zasady stosowania przepisów o ochronie danych w przypadku kościołów i związków wyznaniowych mogą być natomiast ustanawiane w prawie krajowym. Sprawdź jak…