Ochrona informacji: dane poufne, a dane osobowe

Informacje mają szczególną wartość dla współczesnych społeczeństw i gospodarek, co przekłada się na potrzebę ich systemowej ochrony. Z tego powodu, kraje na całym świecie wprowadziły prawne zabezpieczenia, które mają na celu ochronę informacji, do których nieuprawniony dostęp lub których wykorzystanie może spowodować dotkliwą szkodę. Ochrona ta przybiera formę obowiązku zachowania poufności określonych danych oraz określenia konsekwencji jej naruszenia. Sprawdź jak wdrożyć RODO w twojej organizacji Sprawdź >> Rozwiązania…