RODO w medycynie estetycznej

Temat RODO w medycynie estetycznej powinniśmy rozpocząć od wyjaśnienia: czym właściwie są dane osobowe, jak je kategoryzujemy oraz co to właściwie oznacza dla administratora. RODO definiuje dane osobowe funkcjonalnie. Oznacza to, że o tym, czy dane informacje są danymi osobowymi, będzie decydować przede wszystkim kontekst sytuacyjny, w którym dane te będą przetwarzane. Za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W następstwie tego rozumowania za daną osobową…