Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Odpowiedzialność administratora danych osobowych w związku z atakiem ransomware

Ataki ransomware – podczas których dochodzi do zablokowania części danych przynależnych danemu podmiotowi do czasu uzyskania okupu – stają się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Raport „Barometr cyberbezpieczeństwa 2022” opublikowany przez KPMG ujawnia, że prawie dwie trzecie przebadanych organizacji odnotowało incydenty naruszenia bezpieczeństwa, a blisko jedna trzecia z nich przyznała się do padnięcia ofiarą ataku ransomware w przeszłości. Oprócz oczywistego zagrożenia dla samej firmy, podatność…