Orzeczenie w sprawie C-252/21 – Meta Platforms i inni przeciw Bundeskartellamt

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 4 lipca br. wydał orzeczenie dotyczące Meta Platforms, w którym poruszył wiele istotnych kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Warto przyjrzeć się stanowisku TSUE w tej sprawie, aby zrozumieć, jakie mogą być jego konsekwencje dla codziennego stosowania przepisów o ochronie danych. Orzeczenie w kontekście Grupy Meta Platforms Orzeczenie to zostało wydane w odpowiedzi na pytania prejudycjalne, które zadano w związku z postępowaniem dotyczącym Meta.…