Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Odpowiedzialność administratora danych osobowych w związku z atakiem ransomware

Ataki ransomware – podczas których dochodzi do zablokowania części danych przynależnych danemu podmiotowi do czasu uzyskania okupu – stają się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Raport „Barometr cyberbezpieczeństwa 2022” opublikowany przez KPMG ujawnia, że prawie dwie trzecie przebadanych organizacji odnotowało incydenty naruszenia bezpieczeństwa, a blisko jedna trzecia z nich przyznała się do padnięcia ofiarą ataku ransomware w przeszłości. Oprócz oczywistego zagrożenia dla samej firmy, podatność…

Orzeczenie w sprawie C-252/21 – Meta Platforms i inni przeciw Bundeskartellamt

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 4 lipca br. wydał orzeczenie dotyczące Meta Platforms, w którym poruszył wiele istotnych kwestii związanych z ochroną danych osobowych. Warto przyjrzeć się stanowisku TSUE w tej sprawie, aby zrozumieć, jakie mogą być jego konsekwencje dla codziennego stosowania przepisów o ochronie danych. Orzeczenie w kontekście Grupy Meta Platforms Orzeczenie to zostało wydane w odpowiedzi na pytania prejudycjalne, które zadano w związku z postępowaniem dotyczącym Meta.…