RODO w systemach HR-owych

Dane HR-owe są jedną z tych kategorii danych osobowych, które najczęściej pojawiają się w życiu spółki. Każdy pracodawca musi przetwarzać dane osobowe swoich pracowników oraz kandydatów do pracy. Co prawda brakuje jednoznacznych badań dotyczących zespołów HR, ale przyjąć można, że taki zespół (nawet jednoosobowy) jest najczęściej istniejącą jednostką organizacyjną przedsiębiorcy. Dane HR-owe generowane są już na etapie rekrutacji, ale również później, przez cały okres zatrudnienia pracownika. Tym…