Projekt aktu w sprawie sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja to zagadnienie, które budzi w ostatnim czasie szczególnie silne emocje i zainteresowanie publiki. Wraz z rozwojem tego typu systemów, pojawiła się także koncepcja regulacji tej problematyki. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiający Zharmonizowane Przepisy Dotyczące Sztucznej Inteligencji i Zmieniający Niektóre Akty Ustawodawcze Unii – nazwa skrócona Akt w Sprawie Sztucznej Inteligencji jest pierwszą propozycją dotyczącą takiej regulacji. 14 czerwca 2023…