Brak zgłoszenia naruszenia oraz niepowiadomienie osób o incydencie

Brak zgłoszenia naruszenia oraz niepowiadomienie osób o incydencie

Jednym z podstawowych obowiązków administratora danych osobowych jest wprowadzenie w firmie odpowiednich procedur reagowania na incydenty związane z ochroną danych osobowych, aby w razie potrzeby szybko i skutecznie reagować na naruszenia RODO. Pracownicy powinni być odpowiednio przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku odkrycia naruszenia i wiedzieć, jak zgłosić incydent do właściwych wewnętrznych organów. Zrozumienie znaczenia zgłaszania naruszeń i współpraca z organem nadzorczym są kluczowe dla zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie…