Polityka prywatności w sklepie internetowym

Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych

Zgodnie z RODO, niektóre podmioty, takie jak na przykład organy publiczne, przedsiębiorstwa przetwarzające duże ilości danych osobowych lub podmioty przetwarzające szczególne kategorie danych, mają obowiązek powołać inspektora danych osobowych (IOD). Kto może pełnić funkcję inspektora danych osobowych? Jak zdobyć uprawnienia inspektora ochrony danych osobowych? Jakie są obowiązki inspektora ochrony danych (IOD)? Kto może pełnić funkcję inspektora danych osobowych?…

normy ISO

Normy ISO

Każda organizacja dąży do tego, aby jej działania były jak najbardziej efektywne. Aby każde z przedsiębiorstw posiadało w danej dziedzinie podobny poziom harmonizacji zostały wprowadzone normy ISO. Usprawniony przepływ informacji, zapewnienie obsługi klientów na najwyższym poziomie, poprawa jakości usług czy ograniczenie kosztów to tylko niektóre z zalet wiążących się ze wdrożeniem norm ISO. Co to jest ISO? Normy ISO to zbiór standardów opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO),…

RODO – umowa powierzenia

Polityka prywatności wzór

Polityka prywatności stanowi jeden z najważniejszych i podstawowych dokumentów służących ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwie i realizacji obowiązków jakie na przedsiębiorcę nakłada Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dokument ten w najpełniejszy sposób realizuje obowiązek informacyjny, który przepisy RODO nakładają na administratorów danych osobowych. Z uwagi na rangę dokumentu jakim jest polityka prywatności warto przy jej tworzeniu skorzystać z pomocy podmiotów…

Szkolenia RODO

Szkolenia RODO

Szkolenia RODO są istotne dla organizacji i przedsiębiorstw, które przetwarzają dane osobowe. Szkolenia te mają na celu zapoznanie pracowników z zasadami i wymogami RODO oraz podniesienie ich świadomości na temat ochrony danych osobowych. Dodatkowo wpływają pozytywnie na przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w całej firmie. Na czym polega szkolenie RODO? Szkolenie RODO ma na celu zapoznanie personelu z zasadami i wymogami  RODO oraz podniesienie ich świadomości na temat ochrony danych osobowych. Szkolenia…

Audyt RODO - na czym polega?

Audyt RODO – na czym polega?

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) na przedsiębiorców nałożonych zostało wiele nowych obowiązków. Złożony charakter przepisów RODO powoduje, że niejednokrotnie przedsiębiorcy zastanawiają się, czy obowiązujące w ich firmach procedury spełniają reguły i wymogi RODO. Jednocześnie groźba wysokich kar za złamanie RODO wzbudza w przedsiębiorcach uzasadnioną obawę, przed ewentualnymi nieprawidłowościami powstałymi podczas wdrożenia RODO. Audyt RODO…

Audyt RODO Warszawa

Naruszenie ochrony danych osobowych

Z przetwarzaniem danych osobowych styka się niemal każde przedsiębiorstwo. Dlatego też zawsze istnieje ryzyko, że może dojść do naruszenia ochrony danych osobowych. Warto wiedzieć jakie wówczas kroki należy podjąć, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje. Naruszenie ochrony danych osobowych – co oznacza? W pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie co kryje się pod pojęciem naruszenia danych osobowych. Definicję tego pojęcia możemy znaleźć w art. 4…

Wdrożenie RODO

RODO nakłada na przedsiębiorstwa szereg obowiązków. Często ich wypełnienie nie jest zadaniem prostym. Warto zainteresować się tematem wdrożenia wymogów RODO, bowiem dokonanie tego w sposób właściwy pozwoli uniknąć strat zarówno wizerunkowych jak i finansowych. O czym należy wiedzieć wdrażając obowiązki RODO?  Kto musi wdrożyć RODO? Każda firma czy organizacja przetwarzająca dane osobowe jest zobowiązana do wdrożenia przepisów RODO. Obowiązek ten jest niezależny…