RODO – umowa powierzenia

RODO – umowa powierzenia

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej również: RODO) kreuje szereg obowiązków po stronie administratorów danych osobowych. Jednym z takich obowiązków jest zawarcie umowy powierzenia danych osobowych. Umowa powierzenia danych osobowych jest umową cywilnoprawną – nienazwaną tzn. nie regulują jej odrębne przepisy kodeksu cywilnego. Umowa ta zawarta jest z administratorem danych osobowych i podmiotem trzecim, który będzie przetwarzał dane osobowe. Przepisy nie wymagają dla zawarcia…

Wzorce w systemie RODO

Wzorce w systemie RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków. Wśród nich wyszczególnić możemy konieczność sporządzenia istotnych z punktu ochrony danych osobowych dokumentów. Przepisy RODO z reguły nie wskazują konkretnych, gotowych form, czy treści takich dokumentów, niemniej możliwym…

Polityka prywatności w sklepie internetowym

Polityka prywatności w sklepie internetowym

Prowadząc sklep internetowy należy mieć na uwadze kwestię wdrożenia polityki prywatności. Polityka prywatności to dokument zawierający wszelkie informacje związane z administrowaniem danych osobowych. Polityka prywatności zgodna z RODO to jedna z najistotniejszych spraw, o jakie powinien zatroszczyć się właściciel strony internetowej. Czy jest jakiś wzór polityki prywatności w sklepie internetowym i na co zwrócić uwagę w temacie polityki prywatności? Sklep internetowy a polityka prywatności Co do zasady, polityka prywatności nie jest dokumentem…

Implementacja RODO

Implementacja RODO

Mija już pięć lat od wprowadzenia obowiązku stosowania RODO. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przyjęte zostały w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Tym samym RODO weszło w życie bez konieczności implementacji polską ustawą. RODO– co nowego wprowadza? RODO szczegółowo określa zasady przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorców. Co nowego wprowadza? W RODO znajdują się regulacje…

Wdrożenie RODO w firmie

Wdrożenie RODO w firmie

Od kilku już lat przedsiębiorcy w Polsce muszą mierzyć się z koniecznością dostosowania prowadzonych przez siebie działalności do wymogów stawianych im przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Proces prawidłowego wdrożenia RODO w firmie jest niezwykle istotny. RODO przewiduje kary znacznej wysokości…

Czym jest cyberbezpieczeństwo

Czym jest cyberbezpieczeństwo?

Obecne czasy to czasy postępującej cyfryzacji. Na każdym kroku stykamy się z technologiami informatycznymi. O tym, że cyberbezpieczeństwo jest obecnie ważną sferą świadczy chociażby fakt, że uczelnie wyższe tworzą kierunki studiów z cyberbezpieczeństwa. W wielu instytucjach i przedsiębiorstwach poszukiwani są eksperci właśnie z zakresu cyberbezpieczeństwa. Co dokładnie oznacza cybezbezpieczeństwo i jak się chronić w sieci? Co to jest cyberbezpieczeństwo? Cyberbezpieczeństwo to proces mający na celu ochronę danych i systemów wewnętrznych firm przed zagrożeniami, jakie niosą…

Administrator danych a podmiot przetwarzający

Administrator danych a podmiot przetwarzający

Pojęcia administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego są jednymi z podstawowych w RODO, bowiem podjęcie jakichkolwiek działań w obszarze ochrony danych osobowych rozpoczyna się od określenia obowiązków danych podmiotów. W RODO został zdefiniowany zarówno administrator danych, jak i podmiot przetwarzający. Odróżnienie pojęcia administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego jest niezwykle istotne, różny bowiem jest ich zakres obowiązków, jak i odpowiedzialności. Kim jest administrator danych? Kim jest…

Czy compliance officer może być inspektorem danych osobowych?

Czy compliance officer może być inspektorem danych osobowych?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zwiększyło znaczenie wielu podmiotów w bieżącym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Dobrym przykładem jest instytucja tzw. compliance officer. Compliance officer to osoba o specjalistycznej wiedzy, w skład kompetencji której wchodzi przede wszystkim dbanie o to by bieżąca działalność przedsiębiorstwa…