Zasada czystego biurka

Biurko jest podstawowym miejscem pracy osób, które mają do czynienia z dokumentacją, w tym dokumentacją zawierającą dane osobowe. W tym celu przedsiębiorcy pracujący na danych osobowych powinni opracować i wdrożyć politykę czystego biurka, czystego ekranu, czystego wydruku , czystego kosza oraz przeszkolić w tym zakresie swoich pracowników, aby zapewnić przetwarzanym danym odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Stosując zasadę czystego biurka, czystego ekranu, czystego wydruku oraz czystego…