DORA – Digital Operational Resilience Act

W dzisiejszych czasach instytucje finansowe narażone są na różne cyberataki. Jednym z głównych zadań powyższych instytucji jest więc zapewnienie cyberbezpieczeństwa. W tym celu ustawodawca unijny uchwalił w dniu 14 grudnia 2022 roku rozporządzenie w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (rozporządzenie DORA). Dokument ten zawiera regulacje optymalizujące ryzyko związane z cyfrowym świadczeniem usług finansowych, a jednocześnie wspierające ich rozwój oraz innowacyjność. Czym jest DORA?  DORA (Digital…