Dlaczego warto mieć plan ciągłości działania? (Business Continuity Plan)

Plan ciągłości działania (z ang. Business Continuity Planning – BCP) – to inaczej zbiór procedur, informacji i działań w zakresie kluczowych obszarów przedsiębiorstwa, na wypadek zdarzeń kryzysowych, których wystąpienie jest mało prawdopodobne, ale ich skutki są potencjalnie katastrofalne. Do zdarzeń takich zaliczyć można m.in. katastrofy naturalne (powodzie, pożary, huragany), wojny, pandemie, katastrofy budowlane itp.  Plan ciągłości działania w założeniu ma więc określić procedury i działania, które będzie można wdrożyć…

Skanery temperatury niezgodne z RODO

W Brukseli sąd apelacyjny potwierdził stanowisko Organu Ochrony Danych (Autorité belge de protection des données) w sprawie nałożonych kar za stosowanie skanerów temperatury. Okazuje się, że stosowanie ich nie było zgodne z przepisami Ochrony Danych Osobowych. Jak uzasadniona została decyzja? Kara nałożona została przez Belgijski organ ochrony danych na dwa podmioty: Lotnisko w Brukseli (Zaventem) oraz Ambuce Rescue Team (dostawca zespołu ratowniczego i medycznego działającego na lotnisku). Jako powód…