Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych (RODO)

Korzystając z Internetu wielokrotnie udostępniamy nasze dane osobowe na różnego rodzaju stronach internetowych lub portalach społecznościowych. Podkreślić należy, że nie zawsze są one wystarczająco chronione przed niedozwolonymi działaniami, a w konsekwencji wykorzystywane w negatywny dla nas sposób. Stąd też niezwykle ważnym tematem jest cyberbezpieczeństwo. Czym jest cyberbezpieczeństwo? Czy rozporządzenie RODO kompleksowo zabezpiecza nasze interesy? Przeczytaj również: kary RODO Rola cyberbezpieczeństwa Z uwagi na okoliczność, że w dzisiejszych czasach Internet…

normy ISO

Co obejmuje RODO?

Każdy z nas słyszał termin RODO, szczególnie głośno było o RODO w 2018 roku, kiedy przepisy te weszły w życie. Nie każdy jednak zdaje sobie do końca sprawę co termin ten oznacza oraz jakie obowiązki się z nim wiążą. Przeczytaj również: kary RODO Co to jest RODO i na czym polega? Powszechnie używany termin RODO oznacza rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie ro jest aktem unijnym, którego każde państwo członkowskie jest zobowiązane…