Żądanie usunięcia danych osobowych według RODO

Niemal na każdym kroku nasze dane są wykorzystywane. Podajemy je w wielu miejscach – od gabinetu kosmetycznego czy hotelu po banki, fintechy i urzędy. Należy mieć świadomość, że podając swoje dane osobowe mamy prawo żądać ich usunięcia. Prawo to powszechnie określane jest jako „prawo do bycia zapomnianym”. Jak ono działa i czy przysługuje nam w każdej sytuacji? Jak złożyć wniosek o usunięcie danych osobowym? O tym przeczytacie w poniższym artykule! Przeczytaj rownież:…

Przetwarzanie dokumentacji pracowniczej w świetle nowych przepisów – 2023 r.

Zatrudniając pracowników każdy pracodawca czy też zleceniodawca powinien wiedzieć przez jaki czas należy przechowywać dokumentację pracowniczą. W tym zakresie doszło do zmiany przepisów. Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa, dotycząca skróconego okresu przechowywania akt pracowniczych. Jednak do tej pory pojawia się wiele pytań związanych z okresem przechowywania akt. Przeczytaj również: kary RODO Dokumentacja pracownicza Na wstępie należy zaznaczyć, że w skład dokumentacji pracowniczej…

Dlaczego warto mieć plan ciągłości działania? (Business Continuity Plan)

Plan ciągłości działania (z ang. Business Continuity Planning – BCP) – to inaczej zbiór procedur, informacji i działań w zakresie kluczowych obszarów przedsiębiorstwa, na wypadek zdarzeń kryzysowych, których wystąpienie jest mało prawdopodobne, ale ich skutki są potencjalnie katastrofalne. Do zdarzeń takich zaliczyć można m.in. katastrofy naturalne (powodzie, pożary, huragany), wojny, pandemie, katastrofy budowlane itp.  Plan ciągłości działania w założeniu ma więc określić procedury i działania, które będzie można wdrożyć…

Cyberbezpieczeństwo a ochrona danych osobowych (RODO)

Korzystając z Internetu wielokrotnie udostępniamy nasze dane osobowe na różnego rodzaju stronach internetowych lub portalach społecznościowych. Podkreślić należy, że nie zawsze są one wystarczająco chronione przed niedozwolonymi działaniami, a w konsekwencji wykorzystywane w negatywny dla nas sposób. Stąd też niezwykle ważnym tematem jest cyberbezpieczeństwo. Czym jest cyberbezpieczeństwo? Czy rozporządzenie RODO kompleksowo zabezpiecza nasze interesy? Przeczytaj również: kary RODO Rola cyberbezpieczeństwa Z uwagi na okoliczność, że w dzisiejszych czasach Internet…

Co obejmuje RODO?

Każdy z nas słyszał termin RODO, szczególnie głośno było o RODO w 2018 roku, kiedy przepisy te weszły w życie. Nie każdy jednak zdaje sobie do końca sprawę co termin ten oznacza oraz jakie obowiązki się z nim wiążą. Przeczytaj również: kary RODO Co to jest RODO i na czym polega? Powszechnie używany termin RODO oznacza rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie ro jest aktem unijnym, którego każde państwo członkowskie jest zobowiązane…

Czym jest polityka bezpieczeństwa danych osobowych?

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych to w praktyce jeden z głównych dokumentów służących ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwie i realizacji obowiązków jakie na przedsiębiorcę nakłada Rozporządzenie o ochronie danych osobowych  (RODO). W dokumencie tym powinny znaleźć się przyjęte przez danego przedsiębiorcę standardy realizacji wymogów związanych z przetwarzaniem, przechowywaniem i ochroną danych osobowych. Przepisy RODO wprost nie definiują terminu polityka bezpieczeństwa danych osobowych i nie nakładają na przedsiębiorcę obowiązku sporządzenia takiego dokumentu.…

Udostępnienie danych osobowych osoby, która nie wyraziła na to zgody – konsekwencje prawne

Wiele osób nie jest świadomych swoich praw przysługujących w przypadku udostępnienie ich danych osobowych bez zgody. Co grozi za użycie danych osobowych bez zgody? Gdzie zgłosić udostępnienie danych osobowych bez zgody? Na to oraz na inne pytania uzyskasz odpowiedź w dalszej części artykułu. Przeczytaj również: kary RODO W jakich przypadkach przetwarzanie danych osobowych bez zgody jest dopuszczalne? Zgoda osoby, która udostępnia swoje dane osobowe nie jest jedyną podstawą ich przetwarzania, w tym…

Obowiązek dokumentowania przetwarzania danych osobowych – na czym polega?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej również: RODO) jedynie pośrednio wskazuje na dokumenty niezbędne dla realizacji obowiązku dokumentowania przetwarzania danych osobowych. Przeczytaj również: Kary RODO Analizując poszczególne przepisy RODO można zauważyć, że przedsiębiorca, który zamierza zrealizować obowiązek dokumentowania przetwarzania danych osobowych powinien przygotować co najmniej dokumentację:       rejestru czynności przetwarzania danych przez administratora danych – art. 30 ust. 1…