Co stanowi naruszenie RODO?

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nakładają na administratora obowiązki związane ze stwierdzeniem naruszeń ochrony danych osobowych. Administrator ma 72 godziny na zgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Jednak nie wszystkie incydenty podlegają temu obowiązkowi.  Jakie to są dane osobowe? Aby w pełni określić czym jest naruszenie ochrony danych osobowych, w pierwszej kolejności powinniśmy zdefiniować same dane osobowe.  Dane osobowe to zgodnie z art. 4 pkt…

Skarga do UODO w wersji elektronicznej – jak złożyć

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga do UODO może zostać założona przez osobę fizyczną, jeżeli jej dane są niewłaściwie przetwarzane. Przed złożeniem skargi pamiętaj, że warto skorzystać z innych praw przysługujących podmiotowi danych. Zdaniem UODO, skarga powinna być poprzedzona wystosowaniem żądania do administratora. Ma on obowiązek w terminie maksymalnie miesiąca przekazać na nie odpowiedź zawierającą…

Skarga na naruszenie danych osobowych

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO wskazuje, że skarga do organu nadzorczego jest jednym z przewidzianych środków ochrony prawnej, dla osób których dane dotyczą. Poniżej przedstawiamy szereg informacji które będą pomocne w przypadku wniesienia skargi na naruszenie danych osobowych. Złożenie skargi jest jednym z kluczowych praw, które przysługuje każdej osoby fizycznej, której dane są przetwarzane. Świadczy o tym chociażby fakt, że prawo do wniesienia skargi jest jednym z elementów,…