Artykuł 5 RODO – zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych pełnią szczególną rolę w kontekście przetwarzania danych osobowych. Zostały one określone w art. 5 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO).  Już samo umieszczenie zasad ogólnych RODO w początkowej części Rozporządzenia wskazuje na ich szczególne znaczenie. Zasada legalności, rzetelności i przejrzystości Jako pierwsze i najważniejsze RODO wskazuje legalność rzetelność i przejrzystość. Dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z  normami…

Artykuł 16 RODO – Prawo do sprostowania danych

Artykuł 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO przyznaje osobom fizycznym prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych. Artykuł 16 RODO Jak wszystkie prawa przyznane przez RODO jest prawem nie podlegającym istotnym ograniczeniom.…

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – umowa powierzenia w 2022 roku

Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (czyli powszechnie znanego RODO)  rzuciło nowe spojrzenie na relacje gospodarcze pomiędzy podmiotami w kontekście przekazywania danych. Szczególne wątpliwości rodzi tutaj  powierzenie przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – jak…

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – aktualny wzór 2022

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowi jedną z najczęściej wykorzystywanych podstaw przetwarzania danych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) przetwarzanie jest dopuszczalne, jeżeli:  „osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów”. Podobnie, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO dopuszczalne jest przetwarzanie szczególnych kategorii danych, jeżeli:…

Dane wrażliwe – czym są, kiedy można z nich korzystać, ochrona danych

Dane osobowe określa się jako wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza podział na dane osobowe zwykłe, dane o wyrokach skazujących oraz tzw. dane szczególnych kategorii. Wrażliwe dane osobowe Dane szczególnych kategorii. Wrażliwe dane, określane też jako dane sensytywne, zostały wskazane w art. 9 RODO i są to: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,…