Nowe wytyczne w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych

Europejska Rada Ochrony Danych EROD przyjęła wytyczne w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych[1]. Co to oznacza? Nowe wytyczne stanowią uzupełnienie Wytycznych 1/2018 sprawie certyfikacji i określania kryteriów w sprawie certyfikacji zgodnie z art 42 i 43 Rozporządzenia[2], które zostały zatwierdzone w 2019 roku. Transfer danych w świetle RODO Przekazywanie danych do państw trzecich, czyli tak zwany transfer danych to wszelkie operacje i działania na danych osobowych, w wyniku których dochodzi…

Kara organu nadzorczego także dla procesora

Zdążyliśmy przyzwyczaić się już do nakładania wysokich kar pieniężnych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danach Osobowych. Najwyższa do tej pory kara wynosiła 2,8 miliona złotych i została nałożona na Morele.net- podmiot działający w branży e- commerce. Pojawiła się jednak nowa decyzja organu nadzorczego nakładająca karę w wysokości 4,9 mln złotych na spółkę Fortum Marketing and Service Polska S.A. za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo…