Kościół wyłączony spod nadzoru UODO?

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2022 r., sygn. akt III OSK 2273/21? Okazuje się, że w zakresie skargi związanej z przetwarzaniem naszych danych osobowych przez Kościół Katolicki nie złożymy skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). Jak wskazał bowiem Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 maja 2022 r., sygn. akt III OSK 2273/21, kompetencje do rozpatrywania skarg z tego zakresu posiada Kościelny Inspektor Danych Osobowych,…