Kary za naruszenie RODO – komu grożą?

Jak czytamy w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, kary za naruszenie RODO powinny być skuteczne proporcjonalne i odstraszające. O nakładaniu wysokich kar pieniężnych przez polski organ nadzorczy za naruszenie RODO, zdążyliśmy się już przekonać. Najwyższa do tej pory kara RODO wyniosła 660.000 euro i została nałożona na serwis „Morele.net”. Przeczytaj również: kary RODO w Polsce – aktualna lista Sprawdź jak wdrożyć RODO w twojej organizacji Sprawdź >> Kto nakłada…

Nowa klauzula RODO

Proces rekrutacji nieodzownie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób zgłaszających swoje kandydatury. Często ogłoszenia zamieszczone na portalach rekrutacyjnych lub stronach internetowych firm aktualnie rekrutujących, opatrzone są prośbą o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych „klauzuli o ochronie danych osobowych”. Tylko co ta klauzula oznacza?   Klauzula o ochronie danych osobowych w CV, ale po co? Warto podkreślić, że przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, co do zasady odbywa się na podstawie prawnej zawartej…

Prawo do dostępu do danych przysługujące podmiotowi danych

Jednym z popularniejszych i skuteczniejszych wyznaczników, czy w organizacji właściwie wdrożono RODO, jest realizacja tzw. “prawa do dostępu do danych”. Zgodnie z art.15 RODO każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do zwrócenia się do administratora z pytaniem, czy przetwarza on jej dane i w jakim zakresie. Administrator po wpłynięciu takiego żądania,  powinien  poinformować wnioskującego o tym, czy jest w posiadaniu jego danych osobowych, a jeśli tak, to również o tym jakie to są dane. Prawo dostępu do danych a zakres udostępnianych…