Obowiązek informowania o wycieku danych – kiedy jest wymagany?

Zawiadomienie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony ich danych Obowiązek informowania o wycieku danych to istotna zmiana wprowadzona przez RODO. Przed wejściem w życie Rozporządzenia takie zawiadomienie było całkowicie fakultatywne i niezależne od skali naruszenia i zakresu ujawnionych danych. Obecnie, jeżeli ujawnienie danych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób objętych naruszeniem,…

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych

Wizerunek osoby fizycznej bez wątpienia jest daną osobową i podlega prawnej ochronie. Jednak we współczesnym świecie na każdym kroku otaczają nas kamery monitoringu i niemal każdy ma przy sobie aparat umożliwiający nagrywanie i wykonywanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Pomimo podjętych prac legislacyjnych i chęci uregulowania kwestii związanych z monitoringiem, obecnie w naszym porządku prawnym nie…

Bezprawne wykorzystanie danych osobowych a RODO

Wejście w życie RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wywołało spore poruszenie. Chociaż między ogłoszeniem tego aktu prawnego a początkiem…

Osoba publiczna a dane osobowe RODO

Ochrona prywatności jest jednym z praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i wraz z prawem do ochrony danych osobowych tworzy podłoże dla Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Jednak u podstaw Unii Europejskiej leży też transparentność życia publicznego i prawo dostępu do informacji publicznej. W ramach realizacji tego prawa można spotkać się…

Dokumentacja pracownicza co powinna zawierać? Ile można ją przechowywać?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie akt pracowniczych. Dokumentacja pracownicza powinna być prowadzona przez pracodawcę dla każdego pracownika zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Dokumentacja pracownicza- co wchodzi w  jej skład Dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika to nie tylko akta, ale również inne dokumenty prowadzone w zorganizowanej formie, między innymi ewidencje…

Kiedy pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika?

Wykorzystywanie wizerunku pracownika Wykorzystanie wizerunku pracownika jest częstą praktyka komunikacyjną firm. Nasza natura lubi dopasowanie rozmówcy do twarzy, niezależnie od tego czy rozmowa odbywa się przez telefon czy drogą mailową. Ludzie lubią wiedzieć i widzieć z kim rozmawiają. Dlatego często wraz z informacją o zajmowanym stanowisku czy doświadczeniu zawodowym pojawia się również wizerunek pracownika. Zdjęcie…