Kary za naruszenie RODO – komu grożą?

Jak czytamy w Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, kary za naruszenie RODO powinny być skuteczne proporcjonalne i odstraszające. O nakładaniu wysokich kar pieniężnych przez polski organ nadzorczy za naruszenie RODO, zdążyliśmy się już przekonać. Najwyższa do tej pory kara RODO wyniosła 660.000 euro i została nałożona na serwis „Morele.net”. Przeczytaj również: kary RODO w Polsce – aktualna lista Sprawdź jak wdrożyć RODO w twojej organizacji Sprawdź >> Kto nakłada…

Nowa klauzula RODO

Proces rekrutacji nieodzownie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób zgłaszających swoje kandydatury. Często ogłoszenia zamieszczone na portalach rekrutacyjnych lub stronach internetowych firm aktualnie rekrutujących, opatrzone są prośbą o dołączenie do przesyłanych dokumentów aplikacyjnych „klauzuli o ochronie danych osobowych”. Tylko co ta klauzula oznacza?   Klauzula o ochronie danych osobowych w CV, ale po co? Warto podkreślić, że przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, co do zasady odbywa się na podstawie prawnej zawartej…

Prawo do dostępu do danych przysługujące podmiotowi danych

Jednym z popularniejszych i skuteczniejszych wyznaczników, czy w organizacji właściwie wdrożono RODO, jest realizacja tzw. “prawa do dostępu do danych”. Zgodnie z art.15 RODO każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do zwrócenia się do administratora z pytaniem, czy przetwarza on jej dane i w jakim zakresie. Administrator po wpłynięciu takiego żądania,  powinien  poinformować wnioskującego o tym, czy jest w posiadaniu jego danych osobowych, a jeśli tak, to również o tym jakie to są dane. Prawo dostępu do danych a zakres udostępnianych…

Obowiązek informowania o wycieku danych – kiedy jest wymagany?

Zawiadomienie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony ich danych Obowiązek informowania o wycieku danych to istotna zmiana wprowadzona przez RODO. Przed wejściem w życie Rozporządzenia takie zawiadomienie było całkowicie fakultatywne i niezależne od skali naruszenia i zakresu ujawnionych danych. Obecnie, jeżeli ujawnienie danych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób objętych naruszeniem, administrator ma bezwzględny obowiązek poinformowania tych osób jasnym i prostym językiem o: charakterze…

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych

Wizerunek osoby fizycznej bez wątpienia jest daną osobową i podlega prawnej ochronie. Jednak we współczesnym świecie na każdym kroku otaczają nas kamery monitoringu i niemal każdy ma przy sobie aparat umożliwiający nagrywanie i wykonywanie zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Pomimo podjętych prac legislacyjnych i chęci uregulowania kwestii związanych z monitoringiem, obecnie w naszym porządku prawnym nie istnieje ustawa o monitoringu wizyjnym. Wszelkie próby odszyfrowania właściwego wzorca zachowania dla osób…

Bezprawne wykorzystanie danych osobowych a RODO

Wejście w życie RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wywołało spore poruszenie. Chociaż między ogłoszeniem tego aktu prawnego a początkiem jego obowiązywania w państwach członkowskich ustawodawca unijny przewidział dwuletni okres na dostosowanie się do nowych…

Osoba publiczna a dane osobowe RODO

Ochrona prywatności jest jednym z praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej i wraz z prawem do ochrony danych osobowych tworzy podłoże dla Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO). Jednak u podstaw Unii Europejskiej leży też transparentność życia publicznego i prawo dostępu do informacji publicznej. W ramach realizacji tego prawa można spotkać się z koniecznością przekazania informacji o osobie, co może wiązać się z ograniczeniem…

Dokumentacja pracownicza co powinna zawierać? Ile można ją przechowywać?

Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie akt pracowniczych. Dokumentacja pracownicza powinna być prowadzona przez pracodawcę dla każdego pracownika zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Dokumentacja pracownicza- co wchodzi w  jej skład Dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika to nie tylko akta, ale również inne dokumenty prowadzone w zorganizowanej formie, między innymi ewidencje czasu pracy. Warto pamiętać, że w wypadku akt pracowniczych zgoda na przetwarzanie danych osobowych pracownika…

Kiedy pracodawca może wykorzystać wizerunek pracownika?

Wykorzystywanie wizerunku pracownika Wykorzystanie wizerunku pracownika jest częstą praktyka komunikacyjną firm. Nasza natura lubi dopasowanie rozmówcy do twarzy, niezależnie od tego czy rozmowa odbywa się przez telefon czy drogą mailową. Ludzie lubią wiedzieć i widzieć z kim rozmawiają. Dlatego często wraz z informacją o zajmowanym stanowisku czy doświadczeniu zawodowym pojawia się również wizerunek pracownika. Zdjęcie pracownika na stronie firmowej pozwala poznać kogoś zanim spotkamy się osobiście…