Prawidłowa podstawa przetwarzania danych osobowych przez zewnętrzne firmy szkoleniowe

Jednym z częstych problemów praktycznego stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (,,RODO”) jest prawidłowa kwalifikacja przetwarzania danych osobowych przez kontrahentów. Zlecając szkolenie pracowników zewnętrznej firmie chcemy skupić się na biznesowych aspektach: cenie, jakości, czasie wykonania. Często jednak pomijany jest równie ważny aspekt, jakim jest prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych pracowników uczestniczących w szkoleniu. Forma stosowanego zabezpieczenia wynika często z formuły współpracy…