Konsekwencje utrudniania kontroli inspektorom UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją administracyjną z dnia 2.07.2020 nałożył karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł na Głównego Geodetę Kraju. Przyczyną ukarania jednostki sektora finansów publicznych było utrudnianie wykonania czynności kontrolnych organowi nadzorczemu poprzez „niezapewnienie dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych prezesowi UODO do realizacji jego zadań” oraz brak współpracy GGK…