Konsekwencje utrudniania kontroli inspektorom UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją administracyjną z dnia 2.07.2020 nałożył karę pieniężną w wysokości 100 tys. zł na Głównego Geodetę Kraju. Przyczyną ukarania jednostki sektora finansów publicznych było utrudnianie wykonania czynności kontrolnych organowi nadzorczemu poprzez „niezapewnienie dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych prezesowi UODO do realizacji jego zadań” oraz brak współpracy GGK…

źródło: pixabay.com

UCHYLENIE TARCZY PRYWATNOŚCI – KONIEC Z ŁATWĄ WYMIANĄ DANYCH Z USA?

16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyrokiem w sprawie C-311/81 orzekł o nieważności tzw. Tarczy Prywatności. Regulacja ta pozwalała do tej pory na stosunkowo łatwą wymianę danych między firmami z Unii Europejskiej (w tym Polski) z kontrahentami ze Stanów Zjednoczonych. Co w praktyce oznacza decyzja TSUE dla polskich firm? Czym jest Tarcza Prywatności? Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia…