Projekt Kodeksu Branżowego złożony do Prezesa UODO

W dniu 18 lutego 2020 r., po zakończeniu trwających kilka miesięcy konsultacji społecznych, RK RODO złożyło w imieniu naszego Klienta wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zatwierdzenie przygotowanego kodeksu postępowania w zakresie ochrony danych osobowych. Kodeksy branżowe tego typu mają na celu praktyczne sprecyzowanie obowiązków podmiotów z danej branży dotyczących spełniania wymogów wynikających z RODO. Twórcy rozporządzenia zachęcają organizacje branżowe, stowarzyszenia i inne podmioty…