Swobodny przepływ danych – konferencja

28 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Rozporządzenie wprowadza szereg zapisów, dzięki którym wymiana handlowa na terenie Unii Europejskiej będzie znacznie łatwiejsza, ale też formułuje wobec branży ICT szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz przejrzystości działania. W związku z powyższym aktem prawnym, Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało konferencję „Jednolity Rynek Cyfrowy…