Badanie pracownika alkomatem nadal tylko w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do trzeźwości

Zgodnie z najnowszą interpretacją UODO, wejście w życie w dniu 4 maja 2019 r. nowelizacji Kodeksu pracy poprzez dodanie art. 22[1b] dotyczącego przetwarzania przez pracodawcę danych biometrycznych, nie uprawnia pracodawców do poddawania pracowników rutynowej kontroli trzeźwości nawet za ich zgodą. UODO przyznaje, że informacja o stanie trzeźwości jest wiedzą z zakresu zdrowia pracownika, stanowi tym samym dane biometryczne w rozumieniu art. 22[1b] Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak,…