NOWE ZASADY KSEROWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH

12 lipca wejdą w życie nowe zasady dotyczące kserowania i innych form archiwizacji dokumentów publicznych, w tym dowodów osobistych, paszportów czy praw jazdy. Za złamanie przepisów ustawy grożą kary, nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.  Nowelizacja ma na celu m.in. walkę z coraz powszechniejszym procederem kradzieży tożsamości. Osoby fizyczne przekazują małym i średnim przedsiębiorcom swoje dowody osobiste czy paszporty, m.in. przy wypożyczaniu samochodów, sprzętu sportowego, czy podczas podpisywania…

Badanie pracownika alkomatem nadal tylko w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do trzeźwości

Zgodnie z najnowszą interpretacją UODO, wejście w życie w dniu 4 maja 2019 r. nowelizacji Kodeksu pracy poprzez dodanie art. 22[1b] dotyczącego przetwarzania przez pracodawcę danych biometrycznych, nie uprawnia pracodawców do poddawania pracowników rutynowej kontroli trzeźwości nawet za ich zgodą. UODO przyznaje, że informacja o stanie trzeźwości jest wiedzą z zakresu zdrowia pracownika, stanowi tym samym dane biometryczne w rozumieniu art. 22[1b] Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak,…