NOWE WZORY DOKUMENTÓW PRACOWNICZYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 4 maja 2019 r. tzw. „ustawy wdrażającej RODO” i zmianą niektórych przepisów Kodeks Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie internetowej zaktualizowane, pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy. Opublikowane przez MRPiPS pomocnicze wzory dokumentów, uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach wprowadzone ww. ustawą. Przy czym, należy mieć na uwadze,…