KARA DLA GOOGLE ZA NARUSZENIE GDPR

Francuski organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych (Commission nationale de l’informatique et des libertés, CNIL) nałożył w dniu 21 stycznia 2019 roku na amerykański koncern Google karę w wysokości 50 milionów euro. Kara ta związana była z naruszeniami przepisów GDPR. To najwyższa kara nałożona od czasu wejścia w życie rozporządzenia. Kara na Google była rezultatem prowadzonego przez organ nadzorczy postępowania, wywołanego skargą którą złożyło kilka tysięcy osób fizycznych…