STANDARDOWE KLAUZULE W UMOWACH POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozpoczął publiczne konsultacje dotyczące standardowych klauzul umownych w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych. Klauzule te mogą być cenną wskazówką dla przedsiębiorców, którzy w ramach współpracy z innymi podmiotami przekazują dane osobowe. Zgodnie z artykułem 28 ust. 8 RODO, organy nadzorcze państw członkowskich mogą przyjąć standardowe klauzule umowne dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym kwestii związanych z przedmiotem…