Branżowy kodeks dot. ochrony danych osobowych

Trwają konsultacje nad branżowym kodeksem dotyczącym ochrony danych osobowych dla branży doradców podatkowych. Propozycja brzmienia kodeksu, opracowanego przez RK RODO na zlecenie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, dostępna jest pod adresem https://krdp.pl/aktualnosciall.php/10/6126. Zachęcamy do zapoznania się z treścią kodeksu i zgłaszanie wszelkich uwag do jego postulowanego brzmienia.

Swobodny przepływ danych – konferencja

28 maja 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Rozporządzenie wprowadza szereg zapisów, dzięki którym wymiana handlowa na terenie Unii Europejskiej będzie znacznie łatwiejsza, ale też formułuje wobec branży ICT szereg obowiązków, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz przejrzystości działania. W związku z powyższym aktem prawnym, Ministerstwo Cyfryzacji zorganizowało konferencję „Jednolity Rynek Cyfrowy…

BLISKO 3 MILIONY ZŁOTYCH KARY OD URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję nakładającą karę finansową w wysokości ponad 2,8 mln zł (660 000 EUR) za naruszenie przepisów RODO. Kara nałożona została na sklep internetowy Morele.net za niewystarczające zabezpieczenia organizacyjne (w zakresie monitorowania potencjalnych zagrożeń dotyczących nietypowych zachowań w sieci) i techniczne (w zakresie zabezpieczeń), które skutkowały uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną dostępu do bazy danych klientów. Organ nadzorczy nakładając na Morele.net najwyższą…

NOWE ZASADY KSEROWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH

12 lipca wejdą w życie nowe zasady dotyczące kserowania i innych form archiwizacji dokumentów publicznych, w tym dowodów osobistych, paszportów czy praw jazdy. Za złamanie przepisów ustawy grożą kary, nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.  Nowelizacja ma na celu m.in. walkę z coraz powszechniejszym procederem kradzieży tożsamości. Osoby fizyczne przekazują małym i średnim przedsiębiorcom swoje dowody osobiste czy paszporty, m.in. przy wypożyczaniu samochodów, sprzętu sportowego, czy podczas podpisywania…

Badanie pracownika alkomatem nadal tylko w przypadku uzasadnionych podejrzeń co do trzeźwości

Zgodnie z najnowszą interpretacją UODO, wejście w życie w dniu 4 maja 2019 r. nowelizacji Kodeksu pracy poprzez dodanie art. 22[1b] dotyczącego przetwarzania przez pracodawcę danych biometrycznych, nie uprawnia pracodawców do poddawania pracowników rutynowej kontroli trzeźwości nawet za ich zgodą. UODO przyznaje, że informacja o stanie trzeźwości jest wiedzą z zakresu zdrowia pracownika, stanowi tym samym dane biometryczne w rozumieniu art. 22[1b] Kodeksu pracy. Nie oznacza to jednak,…

NOWE WZORY DOKUMENTÓW PRACOWNICZYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 4 maja 2019 r. tzw. „ustawy wdrażającej RODO” i zmianą niektórych przepisów Kodeks Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie internetowej zaktualizowane, pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy. Opublikowane przez MRPiPS pomocnicze wzory dokumentów, uwzględniają najnowsze zmiany w przepisach wprowadzone ww. ustawą. Przy czym, należy mieć…

Kolejna kara za naruszenie RODO – tym razem ukaranym Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie internetowej opublikował kilka dni temu treść i uzasadnienie kolejnej decyzji ws. nałożenia kary za naruszenie przepisów RODO. Tym razem karę, w wysokości blisko 56 000 złotych, otrzymał Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.   Kara nałożona została na związek sportowy za ujawnienie zbyt obszernego zakresu danych osobowych 585 sędziów piłkarskich. DZPN ujawnił bowiem na swoich stronach internetowych…

ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679

Przepisy wprowadzające w życie RODO do krajowego porządku prawnego zostały uchwalone i weszły w życie 4 maja 2019 roku. Ustawa nowelizuje 168 innych ustaw obowiązujących w polskim systemie prawnym. Zmiany dotyczą różnych instytucji i aktów prawnych. W kodeksie pracy sprecyzowano zakres danych, które może pobierać pracodawca, w tym okoliczności i warunków wyrażania przez pracownika zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych. W kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzono m.in. rozwiązania…

AKTUALIZACJA ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2019 r. będzie miała miejsce pierwsza rocznica wejścia w życie RODO – rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych w państwach Unii Europejskiej. Pierwszy rok obowiązywania przepisów był bardzo burzliwy i oznaczał konieczność dostosowania procedur obowiązujących w przedsiębiorstwach do nowych wymogów prawnych. Wdrożenie RODO to jednak nie wszystko. Przepisy RODO nakładają na przedsiębiorców nie tylko obowiązek wdrożenia zasad ochrony danych, reagowania na incydenty, rejestracji czynności przetwarzania…